© 2020 by FPSD management consulting

Strateji

Satış ve Pazarlama

Pazarlama ve Satış artık   birbirinden bağımsız  bölümler değil.  Günümüzde, pazarda üstünlük sağlayabilmek için iki alanın, her  zamandan daha çok, mükemmel bir uyum içinde olmasına ihtiyaç var.


Bu bölümler müşterinizin sürecin hangi aşamasında olduğunu biliyor mu?  Bu birimlerin iş hedefleri kurumsal stratejiyle örtüşüyor mu?

Sürdürülebilirlik

Kurumunuz uzun vadede rekabet gücüne sahip mı?


Kurumlar, başarının anahtarı olan rekabet avantajı ya da sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü, sürekli değişen iş iklimine rağmen elde edebilirler.

Finansal Durum

Rakiplere kıyasla, müşterilerin talepleriyle daha iyi örtüşen değerler önermek güçlü bir şirket olmak için tek başına yeterli değildir.


Sermaye ve kaynakların nasıl dağıltıldığı, satış hacmi veya kar marjına odaklanmak, pazardaki değişimler de aynı derecede önemlidir.

Diğer hizmetler? lütfen kontrol edin:

veya