Dijital Dönüşüm

Endüstriyel Internet of Things

İnsanların, makinelerin ve süreçlerin çok bağlantılı bir ortamda birlikte yaşadığı ve akıllı endüstriler yaratan 4. Sanayi Devrimi'ndeyiz (veya Endüstri 4.0).

Endüstriyel proses dijitalleşmesinde Avrupa lideri olan teknik ortağımız Keebus® ile birlikte, müşterilerimiz Microsoft Excel tablolarından, tam otomatik dijital bir sürece geçerek üretkenliklerini arttırıyor ve daha iyi karar almak için daha önce hiç sahip olmadıkları verileri topluyor.

Veriye Dayalı Şirket 

Bankalar, sigorta veya e-ticaret platformları gibi büyük şirketler, iş süreçlerindeki performans verilerine ve çalışanlarının çabaları hakkındaki gerçek zamanlı objektif verilere sahip değildir.​

İş ortağımız Sapience Analytics® ile birlikte yönetim ekibine benzeri görülmemiş şeffaflık ve veri analizi sağlayarak, üretkenlik iyileştirmeleri ve iş karlılığı artışları sağlıyoruz..

Diğer hizmetler? lütfen kontrol edin:

veya

© 2020 by FPSD management consulting